АВТОМАТИЗАЦИЯ <br>НА СГРАДИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
НА СГРАДИ

Централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението и други системи с цел оптимизирането на разходите.

ПАРООВЛАЖНИТЕЛИ

Компания SICOTEK, съвместно с CAREL, предлага решения за индустрията за увеличаване на влажността на въздуха в две категории: ИЗОТЕРМАЛНО И АДИАБАТНО ОВЛАЖНЯВАНЕ

НАМЕРИ НИ