SOLUTIONS

Sicotek offers building management and automation solutions (BMS), as well as commissioning of autonomous power systems (diesel generators). For more than 10 years, together with its partners and clients, the company has been investing in changing the environment.

Building Management Systems

Централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението и други системи с цел оптимизирането на разходите.

УМЕН ДОМ

УМЕН ДОМ

Високотехнологични автоматизирани системи за дома и бизнеса, позволяващи едновременно локално и отдалечено управление. Интелигентните системи за управление на дома Ви позволяват да контролирате дистанционно сигурността, температурата и осветлението в своето жилище.

ПАРООВЛАЖНЯВАНЕ

Предлаганите пароовлажнители предлагат различни технологии за овлажняване, за да получите висококачествен продукт, подходящ за вашето приложение. Овлажнителите са с усъвършенствана логика на управление, но същевременно са лесни за използване и поддръжка.

ИЗПАРИТЕЛНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ (ChillBooster)

ИЗПАРИТЕЛНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ (ChillBooster)

ChillBooster е изпарителна система за охлажда въздуха преди кондензационния агрегат. Предлаганото решение увеличава ефективността на чилърите и спестява средства от експлоатацията на климатичните и хладилни системи

НАМЕРИ НИ