АВТОМАТИЗАЦИЯ <br>НА СГРАДИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
НА СГРАДИ

Централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението и други системи с цел оптимизирането на разходите.

ПАРООВЛАЖНИТЕЛИ

Компания SICOTEK, разчитайки на стратегическия си партньор CAREL, предлага на индустрията решения за увеличаване влажността на въздуха в две категории: ИЗОТЕРМАЛНО И АДИАБАТНО ОВЛАЖНЯВАНЕ

КОИ СМЕ НИЕ

Sicotek предлага решения за управление на сгради и сградна автоматизация (BMS), както и въвеждане в експлоатация на системи за автономно захранване (дизел генератори), като повече от 10 години заедно със своите партньори и клиенти инвестира в промяна на средата.

НАМЕРИ НИ