РЕШЕНИЯ

Sicotek предлага решения за управление на сгради и сградна автоматизация (BMS), както и въвеждане в експлоатация на системи за автономно захранване (дизел генератори), като повече от 10 години заедно със своите партньори и клиенти инвестира в промяна на средата.

РЕШЕНИЯ

Sicotek предлага решения за управление на сгради и сградна автоматизация (BMS), както и въвеждане в експлоатация на системи за автономно захранване (дизел генератори), като повече от 10 години заедно със своите партньори и клиенти инвестира в промяна на средата.